Loading...

Mobile Menu

Loga firem

by webmaster, 18.5.2013

Často dostáváme od zákazníků dotazy na téma – jak, že vlastně mají správně loga firem vypadat, aby splňovala všeobecně platná kritéria respektovaná v celosvětovém měřítku.

Ačkoliv se loga firem a obecně i loga komerčních a nekomerčních projektů mění a vyvíjejí, existuje v zásadě několik doporučení, jak by mělo logo vypadat a co by mělo vlastně splňovat.

1. Originalita z hlediska autorských práv

Každé logo by mělo být originální alespoň do té míry, že je vizuálně na první pohled rozeznatelné od jemu podobných. Je samozřejmé, že např. loga firem z automobilového průmyslu budou často používat různé obrysy aut, ale mohou se lišit dále  barvami, množstvím a typem doplňkových objektů, použitým fontem nebo celým charakterem loga.

Pokud bude originalita dodržená, vyhnete se případným sporům o ochrannou známku.

2. Charakter odpovídající projektu

Logo design je víceméně uměleckou záležitostí, proto je nutné, aby designér nevytvářel logo pouze na základě svých grafických představ, ale dokázal správně zhodnotit charakter loga (na kontrolu této práce je většinou nutný manažer znalý dané problematiky).

Tak např. logo firmy bude muset být obecně jednodušší, s menším množstvím barev a je dobré se vyhnout například barevným přechodům. V praxi je totiž logo používáno jak v omezené grafické formě – např. na hlavičkovém papíře nebo v dvoubarevné variantě – např. razítku, a v případě složitějších vícebarevných log s množstvím přechodů a stínů pak originál loga vypadá zcela jinak než jeho další používané varianty. V takovém případě pak zákazník nemusí poznat jednotlivé varianty loga a to je nežádoucí.

3. Design je pro zákazníka ne pro firmu

Někdy je také dobré si uvědomit, že loga firem jsou tu právě pro zákazníka, kterému mají pomoci jednoznačně firmu identifikovat a pokud možno ho ještě motivovat v navázání nebo udržení obchodního vztahu. Není tedy tak důležité, jestli se logo líbí managementu, ale spíše, jestli zapadá do obecně používaných obchodních praktik. Např. pokud vytvoříme pro firmu, která se zabývá prodejem potravin, logo, které samo o sobě evokuje chuť, pak jsme této firmě ušetřili část nákladů na získání zákazníka.

4. Přiměřená jednoduchost

Vzhledem k tomu, že logotyp je symbol, měl by být pro zákazníka také jednoduše čitelný a hlavní složky – název, motto a symbolika, by měly být srozumitelné při prvním pohledu. Pokud je tedy nějaká z těchto složek nečitelná, je to problém, protože si zákazník neutvoří celkový obraz o společnosti. Pokud se např. firma jmenuje XY Trading a prodává ryby, pak to není zřejmé z názvu, ale musí být ze symboliky loga.

Ze všech těchto bodů vyplývá, že pro dosažení správného výsledku je nutné mít dostatečný nadhled a zkušenosti v oblasti logo designu i obecně obchodního charakteru.

Kontaktní formulář